Послуги газифікації

Щоб внести показники потрібно виконати Вхід в особистий кабінет на сайті Gasolina

Далі >>

Кол-центр
Далі >>

Послуги газифікації

Підключення споживачів

Газифікація – непростий технологічний процес. На цій сторінці ми дамо вам детальний набір рекомендацій, норм та вимог, які потрібно виконати в ході проведення робіт. 

Порядок приєднання замовників до газових мереж

АТ «Лубнигаз» інформує споживачів природного газу про порядок приєднання замовників до газових мереж (для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб)

 

Порядок розроблено з метою спрощення процедури приєднання об’єктів замовника до газових мереж на  підставі Кодексу газорозподільних мереж, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб’єктів природних монополій», Постановою НКРЕКП від 10.11.2016 р. № 1980 "Про встановлення граничного рівня плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем на 2017 рік".

ПАМ’ЯТКА

про порядок приєднання замовників до газових мереж

Нестандартне приєднання 

 

 

Стандартне приєднання

 

Нестандартним вважається приєднання, якщо потужність об'єкта газоспоживання більше 16 м3 на годину та відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання більше 10 метрів у міській та 25 у сільській місцевості

 

Стандартним вважається приєднання, якщо потужність об'єкта газоспоживання не перевищує 16 м3 на годину, а відстань до точки приєднання не більше 10 метрів у міській та 25 у сільській місцевості

 

 

 

Критерїї надання послуги:

 • Відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання перевищує 10 м у міській та 25 м у сільській місцевостях
 • Потужність об’єкта газоспоживання перевищує 16 м3 за годину

 

 • Відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання не перевищує 10 м у міській та 25 м у сільській місцевостях.
 • Потужність об'єкта газоспоживання не перевищує 16 м3 за годину.

Вартість послуги:

Визначається проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання індивідуально для кожного випадку приєднання

 

Згідно ставок плати за приєднання, встановленими НКРЕ для кожної області, міст Києва та Севастополя окремо

Строки надання послуги:

Строк виконання усього комплексу робіт та порядок/величина/терміни оплати визначається договором на приєднання до газових мереж

 

Строк виконання усього комплексу робіт не може перевищувати тримісячний термін

Кроки замовника:

 • Звернутися до газорозподільного підприємства
 • Написати заяву
 • Заповнити опитувальний лист
 • Надати документи, що підтверджують право власності чи право користування на об’єкт
 • Отримати технічні умови на зовнішнє та внутрішнє газопостачання
 • Розробити проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання
 • На підставі отриманих технічних умов замовник забезпечує проектні і вишукувальні роботи та передає проектно-кошторисну документацію АТ «Лубнигаз», а її вартість є складовою частинною плати за приєднання
 • Підписати Договір на приєднання до газових мереж
 • Після передачі замовником погодженої проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання, АТ «Лубнигаз» протягом десяти робочих днів надає замовнику договір на приєднання до газових мереж
 • Строк виконання робіт із забезпечення приєднання визначається договором на приєднання до газових мереж
 • Розробити проект на внутрішнє газопостачання та ввести в експлуатацію системи внутрішнього газопостачання

 

 • Звернутися до АТ «Лубнигаз»
 • Написати заяву
 • Заповнити опитувальний лист
 • Надати документи, що підтверджують право власності чи право користування на об’єкт 
 • Підписати Договір на приєднання до газових мереж:

- протягом 15 днів з дня реєстрацїї заяви АТ «Лубнигаз» надає замовнику проект договору на приєднання до газових мереж та ТУ на внутрішнє газопостачання;

- АТ «Лубнигаз» забезпечує в установленому порядку приєднання об’єкта замовника протягом трьохмісячного терміну з дати оплати вартості послуг з приєднання

 • Розробити проект на внутрішнє газопостачання та ввести в експлуатацію системи внутрішнього газопостачання

Особливості приєднання:

 • Якщо проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання передбачено створення додаткової потужності, плата за приєднання визначається пропорційно величині потужності, заявленої замовником, відносно загальної величини, передбаченої проектом.
 • Додаткові витрати для виконання в повному обсязі робіт фінансуються за рахунок пропорційної участі наступних замовників (за їх наявності), які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та/або за рахунок коштів ГП як поворотна фінансова допомога від замовників.
 • Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги є плата за приєднання замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності та складова тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами або тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами.

 

Плата за стандартне приєднання до газових мереж включає:

 • Виготовлення проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання 
 • Послуги газотранспортного підприємства із встановлення в точці приєднання вузла обліку природного газу для проведення комерційних розрахунків
 • Підключення об’єкта замовника до газових мереж

Підготовка технічних умов

АТ «Лубнигаз» надає послуги з підготовки технічних умов на підключення споживачів газу до газових мереж , узгодження проектів на газифікацію, видачі вихідних даних для виконання гідравлічних розрахунків.

Замовити виконання даних робіт можна за телефоном:

(050) 358-01-11

 Для отримання технічних умов замовник або уповноважена ним особа подає до АТ «Лубнигаз» наступний пакет документів:

1.Заява власника.

2.Документ, що засвідчує особу:

2.1 копія установчих документів – для юридичної особи;

2.2 копія свідоцтва про державну реєстрацію – для суб’єкта підприємницької діяльності;

2.3 копія документа, що посвідчує фізичну особу – для громадянина.

3.Опитувальний лист, в якому викладено відомості про розрахункові параметри об’єкта, підписаний проектною організацією та замовником.

4.Копія документа, що засвідчує право заявника на нерухоме майно (копія свідоцтва на право власності на нерухоме майно, копія технічного паспорту на будівлю (Бюро технічної інвентаризації), або копія Договору оренди приміщення та акт приймання-передачі газового обладнання, або Договір купівлі-продажу майна, копію ескізного проекту, погодженого Управлінням містобудування та архітектури).

5.Ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки замовника на відповідній території.

6.Копія документа, що засвідчує право заявника на земельну ділянку (державного акта на право власності/постійного користування земельною ділянкою, договору оренди) або рішення про передачу заявникові земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством.

7.Копія проектної документації (при наявності).

8.Кооперативам та садовим товариствам - рішення місцевих органів самоврядування щодо створення кооперативу по газифікації, копію статуту кооперативу (товариства), засвідчену печаткою сільської ради, копію протоколу загальних зборів кооперативу про обрання голови кооперативу (товариства), засвідчену печаткою сільської ради, список членів кооперативу та документ, що засвідчує особу голови кооперативу

9.Договір про спільне користування газопроводом (за умови підключення до газопроводу, який не знаходиться на балансі товариства).

Виконання проектно-кошторисних робіт

Проектно - кошторисна документація  - комплекс документів , що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.

Зміст і обсяг документації (проектні завдання і робочі креслення, зведення витрат, кошторисно-фінансові розрахунки і ін.) для окремих об'єктів будівництва визначаються затвердженими інструкціями з розробки проектів і кошторисів. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження цієї документації регламентується, насамперед, Державними будівельними нормами (ДБН), зокрема, такими як ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництва", ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва" та іншими. Склад проектно-кошторисної документації залежить від складності об'єктів, що проектуються.

Проектний відділ АТ «Лубнигаз» надає послуги з виготовлення нової, відновлення та внесення змін в існуючу проектну документацію.

Перелік документів для внесення змін в проектну документацію

(заміна газових приладів)

1.      Технічний паспорт на будинок (квартиру , літню кухню)

2.      Проект на газопостачання житлового будинку (квартири)

3.      Паспорта на газові прилади

Перелік документів для внесення змін в проектну документацію

(додаткове встановлення газових приладів, газифікація літньої кухні)

Для будинку приватного сектора:

1.      Технічний паспорт на будинок (літню кухню)

2.      Проект на газопостачання житлового будинку (літньої кухні)

3.      Паспорта на газові прилади

4.      Технічні умови на додаткове встановлення газових приладів

5.      Для додаткового встановлення газових приладів в літній кухні  - поверховий план літньої кухні, та план забудови земельної ділянки з БТІ

Для квартири в багатоквартирному будинку:

1.      Технічний паспорт на квартиру            

2.      Проект на газопостачання житлової квартири

3.      Паспорта на газові прилади

4.      Технічні умови на додаткове встановлення нових газових приладів

5.      Дозвіл з відділу архітектури на пробиття фасаду (в разі відведення продуктів згоряння через зовнішню стіну)

6.      Затверджена копія з проектної документації лист «розгортка димових та вентиляційних каналів»

7.      Затверджений акт на димоходи(в разі відведення продуктів згоряння в існуючі димові канали)

 

Замовити виконання даних робіт можна за телефоном:

(050) 358-01-11