Послуги повірки та ремонту лічильників газу

Щоб внести показники потрібно виконати Вхід в особистий кабінет на сайті Gasolina

Далі >>

Кол-центр
Далі >>

Послуги повірки та ремонту лічильників газу

Служба з технічного обслуговування та ремонту засобів вимірювальної техніки ПАТ «Лубнигаз» (тел. 050-450-54-00) надає послуги з підготовки до повірки, технічного обслуговування та ремонту побутових та промислових лічильників газу. У разі потреби у вказаних послугах, необхідно звернутись із письмовою заявою до підприємства про надання зазначених послуг.

Основними завданнями служби з технічного обслуговування та ремонту засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) є:

  1. Забезпечення своєчасного, якісного ремонту та організації повірки лічильників газу, які знаходяться в експлуатації у споживачів та населення і підлягають періодичній (позачерговій та експертній) повірці згідно до нормативних документів.
  2. Проведення підготовки до державної повірки лічильників газу згідно затверджених графіків та заяв споживачів газу.
  3. Виконання ремонту і технічного обслуговування в умовах лабораторій служби з технічного обслуговування та ремонту ЗВТ, а також з залученням заводів виробників.
  4. Приймання та реєстрація заявок від споживачів та населення області на експертизу, підготовку до державної повірки, повірки та пов'язаний з цим ремонт лічильників газу.
  5. Оформлення відповідної документації на виконання робіт, пов’язаних з проведенням робіт з підготовки, повірки, експертизи та ремонту лічильників газу.
  6. Проведення робіт з періодичної планової повірки побутових лічильників газу у населення, при яких виявлені порушення споживачем правил експлуатації лічильників; робіт по обслуговуванню лічильників ( позачергова повірка, ремонт у міжповірочному інтервалі, експертиза лічильників), а також повірки та ремонту лічильників газу у споживачів виконуються службою з технічного обслуговування та ремонту ЗВТ за рахунок споживача.
  7. Безкоштовне надання консультативних та інформаційних послуг, що до повірок та ремонту лічильників газу.

 

Розклад роботи пункту прийому та видачі засобів вимірювальної техніки:

ПН-ЧТ

8:00 – 17:00

перерва 12:00 – 12:45

ПТ

8:00 – 15:45

перерва 12:00 – 12:45

Для чого проводиться повірка лічильника

Повірка лічильників газу - це встановлення їхньої придатності відображати обсяги облікованого ними спожитого газу в межах допустимої похибки. Повірці підлягають всі лічильники, що перебувають в експлуатації у споживачів, незалежно від форм власності та виду діяльності. Після її проведення споживачі можуть бути впевнені, що оплачують саме ту кількість газу, яку вони реально спожили. Статтею 11 Закону України № 113/98-ВР від 11.02.1998 «Про метрологію та метрологічну діяльність» передбачено, що засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати лише за умови, якщо вони пройшли повірку або держану атестацію.

Періодична повірка

Періодична повірка - встановлення придатності до застосування лічильників газу, які перебувають в експлуатації, через міжповірочний інтервал, який становить 5 або 8 років, в залежності від типу лічильника та виробника і зазначені у паспорті вашого приладу.

Позачергова повірка

Позачергова повірка- встановлення придатності лічильників газу до застосування під час міжповірочного інтервалу. Проводиться з ініціативи споживача або газопостачальної організації за потреби пересвідчитись у придатності лічильника до застосування. Позачергова повірка лічильника може бути проведена як за бажанням споживача, так і з ініціативи газопостачального підприємства. При цьому всі втрати, пов’язані з комплексом робіт з повірки лічильника покладаються на сторону, яка є ініціатором її проведення. У разі, коли підтверджено факт пошкодження лічильника газу з вини споживача, він відшкодовує вартість перевірки, ремонту/або встановлення нового лічильника. Факт пошкодження (втручання в роботу) лічильника газу, що призвело до заниження його показань, засвідчується актом експертизи лічильника газу, який складається за результатами проведення експертизи лічильника газу відповідно до «Положення про проведення експертизи лічильників газу, установленних у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті», затвердженого наказом Мінпаливенерго від 27.12.2005 року № 619.

Як проходить періодична повірка

Представникигазопостачальноїорганізаціїспільноізспоживачемскладають та підписують «Акт про демонтаж лічильника газу для проведенняперіодичноїповірки», у двохпримірниках, один з якихзалишається у споживача, а інший у представникагазопостачальноїорганізації.
Перед демонтажем лічильника проводиться йогообстеження, під час якогоперевіряються:
- наявність, цілісність та співпаданняномерів пломб на приєднувальних патрубках;
- наявність, цілісність пломб на лічильномумеханізмі та корпусілічильника;
- зовнішнійвиглядлічильника, відсутність на ньомумеханічнихпошкоджень;
- номер газового лічильника, завод-виробник, ріквипуску, дата останньоїповірки, йогоостаннійпоказник;
- функціонуваннялічильника.
В разівиявлення будь-якихпорушень, складається «Акт про виявленніпорушення». Демонтованілічильникицентралізованонаправляються до служби з ТО та РЗВТ АТ «Лубнигаз». Працівники підприємства приймають лічильники газу на повірку, проводять обстеження приладів обліку, їх перевірку на атестованому обладнанні згідно розроблених методик, встановлюють ступінь придатності лічильників газу до застосування, організовують їх повірку та видають заключення про придатність.

Як часто необхідно повіряти побутові лічильники газу

Міжповірочнийінтервалпобутовихлічильників газу вказаний в паспортах приладівобліку і становить 5 або 8 років, залежновід типу лічильника і виробника. Будь ласка, ознайомтесь з паспортом вашоголічильника. Для прикладу, якщо в паспортілічильникавказаноміжповірочнийінтервал 5 років, то цеозначає,щолічильникпідлягаєперіодичнійповірцікожні 5 років з датийогопервинноїповірки на заводі-виробнику (як правило це дата випускулічильника), але при цьомунеобхіднопам’ятати, щозаконодавстводозволяєпроводитипозачерговуповіркучиекспертизуприладу до закінченняміжповірочногоінтервалу.

Наслідки прострочення періодичної повірки з вини споживача

У разі, якщот ермін повірки закінчився, а лічильник газу не повірений з вини споживача (наприклад відмова споживача у доступі до своїхприміщень, де розташовані лічильники газу, для їх демонтажу або монтажу), покази лічильника вважаються не дійсними і проводиться нарахування за спожитийприродний газ за нормами споживання. Інформацію про норми споживання природного газу ви можете знайти на сайті підприємства по поставки газу.

Хто оплачує повірку лічильника

Періодична повірка лічильників, а також демонтаж, транспортування та монтаж, відповідно до «Правил наданнянаселеннюпослуг з газопостачання», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 р. № 2246 для фізичних осіб, здійснюються за рахунок підприємства (крім випадків виявлення будь-яких порушень при зовнішньому огляді лічильника). Позачергова повірка лічильника газу на вимогу споживача та пов’язані з цим витрати (на демонтаж, транспортування та монтаж) оплачуються заявником за затвердженими в установленному порядку цінами (п.16 Правил надання населенню послуг з газопостачання»). Позачергова повірка за ініціативи підприємства виконується протягом одного місяця з моменту демонтажу лічильника безоплатно. У разі, коли підтверджено факт пошкодження лічильника газу з вини споживача, він відшкодовує вартість повірки, ремонту та/абовстановлення нового лічильника відповідно до п. 26 «Правил надання населенню послуг з газопостачання».

В яких ще випадках лічильник направляється на повірку (крім періодичної повірки)

За потреби власника (споживача) аб огазопостачальноїорганізації пересвідчитись у придатності лічильника до застосування;
уразі пошкодження відбитка повірочного тавра;
якщо лічильник не експлуатувався більше ніж половини міжповірочного інтервалу.

Як проводиться облік газу під час зняття лічильника на повірку

На період зняття лічильника газу для проведення його періодичної чи позачергової повірки та ремонту, пов’язаного з такою повіркою, або для ремонту за заявою споживача газорозподільне підприємствовста новлює лічильник газу з обмінного фонду. Якщо на час проведення таких робіт неможливо встановити інший, розрахунки проводяться залежно від середньомісячного обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщовін становить як шістьмісяців.

Хто несе відповідальність за цілісність лічильника та пломб

Відповідно до п. 29 «Правил наданнянаселеннюпослуг з газопостачання» споживач зобов’язаний забезпечувати збереження і цілісність лічильників газу та пломб на них. Про це споживачдодатково попереджується при укладанні типового договору, в якому прописані права та обов’язки сторін.

Куди звертатися споживачу при виявлені порушень в роботі лічильника

При виявленні вами порушень у роботі лічильника газу зверніться у лабораторію з повірки побутових лічильників газу ПАТ «Лубнигаз». Контактні телефони та графік роботи служби можна дізнатися в розділі «Служби ПАТ «Лубнигаз». Потрібно буде споживачу написати заяву, в який потрібно вказати всі виявлені недоліки в роботі лічильника.

Як проходить експертиза, хто сплачує за її проведення

Експертна повірка побутового лічильника газу виконується згідно з п.4.2.6 ДСТУ 2708:2006 «ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. Організація та порядок проведення», на виконання Наказу Міністерствапалива та енергетики Українивід 27 грудня 2005 року N 619 «Про затвердження Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті» та у відповідності до постанови №184 від 28.10.2014р. «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу в наслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання»
Експертна повірка побутових газових лічильників проводиться на базі лабораторій по повірці лічильників за участю представника ДП «Полтавастандартметрологія»:
Вартість робіт є динамічною і залежить від результатів проведеної експертизи.