Акціонерам

Фінансова звітність за 1 кв. 2019

Річна консолідована фінансова звітність за 2018

Річна фінансова звітність за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів за 2015 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Повідомлення про доповнення порядку денного зборів товариства

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА 2012 РІК

Річна інформація емітента
цінних паперів за 2011 рік

Свідоцство про реєстрацію
випуска акцій

Повідомлення про виникнення
особливої інформації
про емітента