Інформація щодо дотримання мінімальних стандартів якості обслуговування споживачів при наданні послуг з розподілу природного газу

Додаток 15
до  Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу
ІНФОРМАЦІЯ
щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу  та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог
    за   2017 рік
                             (рік)
Подають Термін подання
Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з розподілу природного газу  до 01 березня року, наступного за звітним
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Респондент:            
Суб’єкт господарювання:          ПАТ "Лубнигаз"                
  (найменування)
Місцезнаходження: 37500 Полтавська обл., м.Лубни вул.Л.Толстого 87            
      (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)
Тип послуги Код рядка Строк виконання Розмір компенсації за недотримання Стандартів та вимог,                   грн (без ПДВ) Кількість випадків недотримання Стандартів та вимог у звітному періоді Сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді,                грн (без ПДВ) Кількість споживачів, яким надана компенсація
А Б 1 2 3 4 5
 1. Надання технічного доступу до газорозподільної системи, у тому числі: 010 х 0 0 0 0
    1) надання дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати від дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних та/або дати усунення зауважень), у тому числі: 015 х 0 0 0 0
       без необхідності їх узгодження з власником газових мереж (п. 2 гл. 2 розділу V*) 020 до 10 робочих днів 0 0 0 0
       у разі необхідності їх узгодження з власником газових мереж (п. 2 гл. 2 розділу V*) 025 до 10 робочих днів після отримання письмової згоди власника газових мереж 0 0 0 0
    2) погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини у разі його розробки замовником (п. 4 гл. 2 розділу V*) 030 не більше 15 календарних днів 0 0 0 0
2
Продовження додатка 15
    3) надання додаткової угоди до договору на приєднання після погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини замовником (п. 4 гл. 2 розділу V*) 035 до 10 робочих днів 0 0 0 0
   4) надання послуги з приєднання до газорозподільної системи (п. 2 гл. 2 розділу V*) 040 протягом строку, визначеного договором на приєднання до ГРМ 0 0 0 0
   5) забезпечення підключення об’єкта замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) після надання Оператору ГРМ замовником підтвердних документів про введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність у точці приєднання, у тому числі: 045 х 0 0 0 0
        у міській місцевості (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін) (п. 9 гл. 2 розділу V*) 050 до 10 робочих днів 0 0 0 0
        у сільській місцевості (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін) (п. 9 гл. 2 розділу V*) 055 до 15 робочих днів 0 0 0 0
   6) пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, у тому числі: 060 х 0 0 0 0
        у міській місцевості (п. 9 гл. 2 розділу V*) 065 до 5 робочих днів 0 0 0 0
        у сільській місцевості (п. 9 гл. 2 розділу V*) 070 до 10 робочих днів 0 0 0 0
2. Надання договору розподілу природного газу, підписаного уповноваженою особою Оператора ГРМ, за письмовою вимогою споживача (п. 4 гл. 3 розділу VI*) 075 до 10 робочих днів 0 0 0 0
3. Припинення/обмеження газопостачання (розподілу природного газу) на об’єкт споживача у випадках, визначених пунктом 1 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ  080 не менше ніж за три доби до запланованої дати припинення газопостачання (розподілу природного газу) 0 0 0 0
4. Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу), у тому числі: 085 х 0 0 0 0
        у міській місцевості (п. 6 гл. 7 розділу VI*) 090 до 2 робочих днів 0 0 0 0
        у сільській місцевості (п. 6 гл. 7 розділу VI*) 095 до 5 робочих днів 0 0 0 0
5. Тимчасове припинення розподілу природного газу з дня реєстрації відповідної заяви споживача, у тому числі: 100 х 0 0 0 0
        у міській місцевості (п. 3 гл. 4 розділу IX*) 105 до 5 робочих днів 0 0 0 0
        у сільській місцевості (п. 3 гл. 4 розділу IX*) 110 до 10 робочих днів 0 0 0 0
3
Продовження додатка 15
6. Якість природного газу, у тому числі: 115 х 0 0 0 0
    1) перевірка величини тиску та/або якісних показників газу на підставі письмової заяви споживача, у тому числі: 120 х 0 0 0 0
        у міській місцевості (п. 5 гл. 2 розділу VIII*) 125 до 2 робочих днів 0 0 0 0
        у сільській місцевості (п. 5 гл. 2 розділу VIII*) 130 до 5 робочих днів 0 0 0 0
    2) надання підтвердних документів щодо ФХП природного газу (п. 5 гл. 2 розділу VIII*) 135 до 5 робочих днів з дня надходження письмового запита споживача 0 0 0 0
7. Приладовий облік природного газу, у тому числі: 140 х 0 0 0 0
    1) позачергова або експертна повірка ЗВТ, якщо ініціатором був Оператор ГРМ (п. 5 гл. 11    розділу X*) 145 до 10 робочих днів з дати складання протоколу або з дати отримання споживачем листа Оператора ГРМ про проведення повірки 0 0 0 0
     2) експертиза ЗВТ та/або пломби (п. 2 гл. 10 розділу X*) 150 протягом 10 робочих днів з дня складання протоколу 0 0 0 0
8. Розляд письмового звернення непобутового споживача, зокрема:  155 до одного місяця  0 0 0 0
    скарги щодо якості надання послуг, у тому числі: 160 до одного місяця  0 0 0 0
        скарги щодо якості природного газу 165 до одного місяця  0 0 0 0
        скарги щодо перерв у газопостачанні (розподілу) природного газу 170 до одного місяця  0 0 0 0
        скарги щодо якості обслуговування непобутових споживачів 175 до одного місяця  0 0 0 0
9. Розляд письмового звернення побутового споживача (громадян(ина)) (стаття 20**), зокрема:  180 до одного місяця  0 0 0 0
    скарги щодо якості надання послуг, у тому числі: 185 до одного місяця  0 0 0 0
        скарги щодо якості природного газу 190 до одного місяця  0 0 0 0
        скарги щодо перерв у газопостачанні (розподілу) природного газу 195 до одного місяця  0 0 0 0
        скарги щодо якості обслуговування побутових споживачів 200 до одного місяця  0 0 0 0
* Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
06 листопада 2015 року за № 1379/27824. 
** Закон України «Про звернення громадян».
Керівник  (власник) суб'єкта господарювання                С.Ф.Бородін
(підпис)
Виконавець              Т.М.Митяй  
Телефон: Факс: Електронна пошта:
(05361) -6-25-69   (05361) -76-958 office@lubnygaz.com.ua